VKS pro sekci SH pro rok 2022 uzavřeny.

Vážené kolegyně a kolegové,
dne 14.12.2021 byly se sociálním partnerem (Svazem dopravy ČR) podepsány kolektivní smlouvy vyššího stupně pro příspěvkové organizace i obchodní společnosti silničního hospodářství pro rok 2022. Obě kolektivní smlouvy naleznete v přílohách.
KSVS SH 2022 příspěvkové org.
KSVS SH 2022 obchodní spol.

Záložka pro permanentní odkaz.