VKS pro sekci SH pro rok 2022 uzavřeny.

Vážené kolegyně a kolegové, dne 14.12.2021 byly se sociálním partnerem (Svazem dopravy ČR) podepsány kolektivní smlouvy vyššího stupně pro příspěvkové organizace i obchodní společnosti silničního hospodářství pro rok 2022. Obě kolektivní smlouvy naleznete v přílohách. KSVS SH 2022 příspěvkové org. KSVS SH 2022 obchodní spol.