Milostivé léto IV

dne 1.7. 2024 nabývá účinnosti zákon č. 152/2024 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Jedná se o akci nazývanou Milostivé léto IV.

Milostivé léto IV je mimořádná příležitost na odpuštění penále z pojistného a exekučních nákladů v daňových exekucích. Jedná se o mimořádné a jednorázové opatření, které trvá od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024 a týká se pouze dlužného pojistného a penále, které je vymáháno v daňové exekuci.

Kdo může milostivé léto využít:

Milostivé léto IV je určeno výhradně pro fyzické osoby, a to včetně osob podnikajících, jejichž dluh na pojistném a penále je vymáhán v daňové exekuci, která byla nařízena nejpozději do 31. prosince 2023.
Milostivé léto IV se nevztahuje na dluhy právnických osob, dluhy vymáhané soudním exekutorem ani na plátce v insolvenci.

Podmínky pro splnění milostivého léta:
1. Plátce písemně požádá o odpuštění v období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024.
2. Plátce uhradí dlužné pojistné nejpozději do 31. prosince 2024 nebo nejpozději do splatnosti poslední splátky v případě rozložení úhrady dlužného pojistného na splátky.

Rozložení úhrady do splátek:
Ve splátkách lze zaplatit pouze dlužné pojistné, které je ke dni podání žádosti vyšší než 5 000 Kč. Zaplacení dlužného pojistného bude umožněno rozložit do splátek:
• V případě dlužného pojistného nad 5 000 do 50 000 Kč do 12 měsíčních splátek.
• V případě dlužného pojistného nad 50 000 Kč do 36 měsíčních splátek.
První splátka musí být uhrazena nejpozději do 31. prosince 2024.

Záložka pro permanentní odkaz.