Novela zákoníku práce 2023

Vážené kolegyně a kolegové, ve Sbírce zákonů vyšla novela zákoníku práce, a to pod číslem 281/2023 Sb. Novela nabývá účinnosti k 1. říjnu 2023, s výjimkou ustanovení upravující poskytování dovolené u dohod mimo pracovní poměr a ustanovení týkající se týdenního odpočinku, které nabývají účinnosti od 1. ledna 2024. V příloze… Continue reading