Dodatek č.4 KSVS Stavba s účinnosti od 1.4.2023

Vážené kolegyně, kolegové v příloze naleznete dne 12.4. podepsaný dodatek Vyšší kolektivní smlouvy Stavba č.4 platný s účinností od 1.4.2023. V dodatku jsou meziročně navýšeny tarifní stupně o 7,2 % u hodinových a o 7,5% u měsíčních tarifů. Dodatek č. 4 KSVS 2019-2024