Dopis na vládu ČR a MPSV ČR

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy se vyjádřil k materiálu… „Návrhy NERV k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu“, konktrétně k bodu 10. Modernizace Zákoníku práce jako hybatele pracovního trhu … a zaslal na vládu ČR a MPSV ČR dopis se zásadním nesouhlasem s navrženým opatřením… Continue reading

Pracovní setkání představitelů OS DOSIA a IOZ, Slovensko

Na základě podepsané Dohody o spolupráci mezi OS DOSIA a Integrovaným odborovým svazem ze Slovenska ze dne 21.4.2010, se v Praze ve dnech 20. 7.- 21.7. 2023 uskutečnilo pracovní setkání představitelů vedení obou odborových svazů. Bylo projednáváno plnění programu obou svazů, právní informace, právní pomoc členům a ZO, nově přijatá… Continue reading