Semináře únor 2024

Kolegyně, kolegové, Odborový svaz DOSIA v rámci plnění svého přijatého programu OS připravuje, 7.2.2024 – Školení BOZP a pracovně právních předpisů, 14.2.2024 – Seminář hospodaření základních odborových organizací. Organizační podmínky jsou uvedeny v pozvánkách již rozeslaných do ZO.

Změny některých předpisů

Kolegyně, kolegové s účinností od 1.1.2024 jsou vydány následující předpisy: Vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Nařízení vlády č. 396/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006… Continue reading

Nemocenské pojištění aktualizace

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, v roce 2024 dochází v Zákoně o nemocenském pojištění k úpravě redukčních hranic. Nová výše redukčních hranic v roce 2024 činí: 1. redukční hranice – 1 466 Kč, 2. redukční hranice – 2 199 Kč, 3. redukční hranice – 4 397 Kč. Aktualizovaný soubor naleznete v… Continue reading