Nemocenské pojištění aktualizace

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

v roce 2024 dochází v Zákoně o nemocenském pojištění k úpravě redukčních hranic. Nová výše redukčních hranic v roce 2024 činí:

1. redukční hranice – 1 466 Kč,

2. redukční hranice – 2 199 Kč,

3. redukční hranice – 4 397 Kč.

Aktualizovaný soubor naleznete v příslušné sekci webu (BOZP)
servis BOZP

Záložka pro permanentní odkaz.