Legislativní novinky 2023

Vážené kolegyně a kolegové, na níže uvedených odkazech naleznete přílohy, které pro vás zpracoval odborový svaz formou přehledu nejdůležitějších legislativních novinek včetně BOZP účinných a platných od roku 2023, potřebných pro vaší práci zmeny_legislativy_2023 zmeny_legislativy_BOZP_2023

Vyhláška MPSV č. 467/2022 Sb.

V souladu s vyhláškou MPSV č. 467/2022 Sb., (naleznete v příloze viz. odkaz), informujeme že od 1. 1. 2023 se navyšuje částka, při které je stravenka pro zaměstnance i zaměstnavatele z hlediska zdanění nejvýhodnější. Nyní je to nově max. 194 Kč, a to podle zákona o daních z příjmů č… Continue reading

Příspěvek na bydlení

Vážené kolegyně a kolegové, Sdružení nájemníků ČR (SON), se kterým má náš odborový svaz letitou spolupráci, nabízí informaci ohledně příspěvku na bydlení, který v současné době využívá velmi málo domácností a které na tento příspěvek mají nárok. Více na stránce Servis ZO.

BOZP změna vyhlášky č. 79/2023 sbírky.

Vážené kolegyně a kolegové, publikujeme změnu vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která má účinnost od 1. ledna 2023, zpracované naší Svazovou inspekci bezpečnosti práce. novinky_vyhl_79_2013