Vyhláška MPSV č. 467/2022 Sb.

V souladu s vyhláškou MPSV č. 467/2022 Sb., (naleznete v příloze viz. odkaz), informujeme že od 1. 1. 2023 se navyšuje částka, při které je stravenka pro zaměstnance i zaměstnavatele z hlediska zdanění nejvýhodnější. Nyní je to nově max. 194 Kč, a to podle zákona o daních z příjmů č 586/1992 Sb., v platném znění § 24, písm. j), odst. 4., kdy výdaje (náklady) na stravování je možné uplatnit až do výše 55 % jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo peněžitý příspěvek na stravování.
Odkaz: Vyhláška MPSV č.467od-1_1_2023

Záložka pro permanentní odkaz.