Kolektivní smlouvy

Na této stránce jsou publikovány kolektivní smlouvy vyššího stupně v platném znění uzavřené mezi Odborovým svazem a příslušnými zaměstnavatelskými partnery.

Nově – Kolegyně, kolegové, jako již tradičně by úspěšně završen rok 2022 v sekci silničního hospodářství a podepsány kolektivní smlouvy vyššího stupně na nadcházející rok 2023. Zde jsou uvedeny odkazy na jejich úplné znění ve formátu pdf.

příspěvkové organizace:
KSVS_SH_2023_prispevkove_organizace

obchodní společnosti:
KSVS_SH_2023_obchodni_spolecnosti

Platnost nařízení vlády č. 264 ze dne 31.srpna 2022, kterým se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády obsahuje přílohu č. 1 se stupnicí platových tarifů účinných od 1.9.2022, která platí pro zaměstnance v příspěvkových organizacích SH a ŘSD. NV_264_2022_platne_od 01092022 Dosud platná tabulka se zrušuje.

Dne 4.4.2022 byl podepsán Dodatek č.3 KSVS pro silniční stavitelství uzavřený s účinností od 1.4.2022 platný pro ZO a zaměstnance jejichž zaměstnavatel je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Dodatek obsahuje navýšení minimálních mzdových tarifů a to u hodinových o 6 %, u měsíčních o 5,5 %. Znění dodatku viz. odkaz:

KSVS_SilnicniStavitelstvi_Dodatek3

Pozor změna. Tabulka tarifů u KSVS pro příspěvkové organizace od 1.9.2022. Viz odkaz.

NV_264_2022_platne_od 01092022

dne 14.12.2021 byly se sociálním partnerem (Svazem dopravy ČR) podepsány kolektivní smlouvy vyššího stupně pro příspěvkové organizace i obchodní společnosti silničního hospodářství pro rok 2022.

KSVS SH 2022 příspěvkové org.

KSVS SH 2022 obchodní spol.

31.3.2021 podepsán dodatek KSVS platný od 1.4.2021 s tím, že navýšení tarifů je o 3,6 % u hodinové tarifní stupnice a u měsíční o 2,8 %.

Dodatek2_KSVS_Stavba_2019_2024

Kolektivní smlouva pro Městskou hromadnou a veřejnou silniční dopravu na roky 2021 až 2024
KSVS_MHD_VSD_2021-2024

Kolektivní smlouva pro silniční hospodářství – stavební organizace
KSVS_Stavba_2019

Dodatek č.1 kolektivní smlouvy pro silniční hospodářství – stavební organizace
KSVSdodatek1_2020

Komentáře jsou uzavřeny.