Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kolektivní smlouvy

Na této stránce jsou publikovány kolektivní smlouvy vyššího stupně v platném znění uzavřené mezi Odborovým svazem a příslušnými zaměstnavatelskými partnery.

31.3.2021 podepsán dodatek KSVS platný od 1.4.2021 s tím, že navýšení tarifů je o 3,6 % u hodinové tarifní stupnice a u měsíční o 2,8 %.

Dodatek2_KSVS_Stavba_2019_2024

Smlouvy na rok 2021 úspěšně dojednány

Kolektivní smlouva silniční hospodářství – příspěvkové organizace
KSVS_2021_prisp

Kolektivní smlouva silniční hospodářství – obchodní organizace
KSVS_2021_obchodni

Kolektivní smlouva pro Městskou hromadnou a veřejnou silniční dopravu na roky 2021 až 2024
KSVS_MHD_VSD_2021-2024

Kolektivní smlouva pro silniční hospodářství – stavební organizace
KSVS_Stavba_2019

Dodatek č.1 kolektivní smlouvy pro silniční hospodářství – stavební organizace
KSVSdodatek1_2020

Smlouvy platné do konce roku 2020

Kolektivní smlouva silniční hospodářství – příspěvkové organizace
KSVS2020_prispOrg

Kolektivní smlouva silniční hospodářství – obchodní organizace
KSVS2020_obchSpol