Kolektivní smlouvy

Na této stránce jsou publikovány kolektivní smlouvy vyššího stupně v platném znění uzavřené mezi Odborovým svazem a příslušnými zaměstnavatelskými partnery.

Kolegyně kolegové, v odkazech publikujeme kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na rok 2024, platné v sekci silničního hospodářství pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti.

KSVS SH 2024 příspěvkové organizace
KSVS_SH_2024_prisporg

KSVS SH 2024 obchodní společnosti
KSVS_SH _2024_obchspol

Dodatek č.4 KSVS Stavba
Dodatek č.4 ze dne 12.4.2023 účinný od 1.4.2023 Kolektivní smlouvy vyššího stupně Stavba

Kolegyně, kolegové, jako již tradičně by úspěšně završen rok 2022 v sekci silničního hospodářství a podepsány kolektivní smlouvy vyššího stupně na nadcházející rok 2023. Zde jsou uvedeny odkazy na jejich úplné znění ve formátu pdf.

příspěvkové organizace:
KSVS_SH_2023_prispevkove_organizace

obchodní společnosti:
KSVS_SH_2023_obchodni_spolecnosti

Platnost nařízení vlády č. 264 ze dne 31.srpna 2022, kterým se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády obsahuje přílohu č. 1 se stupnicí platových tarifů účinných od 1.9.2022, která platí pro zaměstnance v příspěvkových organizacích SH a ŘSD. NV_264_2022_platne_od 01092022 Dosud platná tabulka se zrušuje.

Dne 12.4.2023 byl podepsán Dodatek č.4 KSVS pro silniční stavitelství uzavřený s účinností od 1.4.2023 platný pro ZO a zaměstnance jejichž zaměstnavatel je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Dodatek č. 4 KSVS 2019-2024

Archivní – Tabulka tarifů u KSVS pro příspěvkové organizace od 1.9.2022. Viz odkaz.

NV_264_2022_platne_od 01092022

KSVS SH 2022 obchodní spol.

Kolektivní smlouva pro Městskou hromadnou a veřejnou silniční dopravu na roky 2021 až 2024
KSVS_MHD_VSD_2021-2024

Kolektivní smlouva pro silniční hospodářství – stavební organizace
KSVS_Stavba_2019

Komentáře jsou uzavřeny.