Kolektivní smlouvy

Na této stránce jsou publikovány kolektivní smlouvy vyššího stupně v platném znění uzavřené mezi Odborovým svazem a příslušnými zaměstnavatelskými partnery.

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro stavební společnosti sekce SH Odborového svazu

Dne 8.4.2024 byla podepsána kolektivní smlouva vyššího stupně pro stavební společnosti sekce SH Odborového svazu.
Smlouva je s účinností od 1.4.2024 a je platná až do roku 2029 s výjimkou každoročního sjednávání dodatků hlavně ve mzdové části.
Pro rok 2024 je nárůst mzdových tarifů oproti roku 2023 v průměru o 7,5 % u hodinových i u měsíčních stupňů.

KSVS_Stavba_2024_2029

Kolegyně kolegové, v odkazech publikujeme kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na rok 2024, platné v sekci silničního hospodářství pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti.

KSVS SH 2024 příspěvkové organizace
KSVS_SH_2024_prisporg

KSVS SH 2024 obchodní společnosti
KSVS_SH _2024_obchspol

Dodatek č.4 KSVS Stavba
Dodatek č.4 ze dne 12.4.2023 účinný od 1.4.2023 Kolektivní smlouvy vyššího stupně Stavba

Kolegyně, kolegové, jako již tradičně by úspěšně završen rok 2022 v sekci silničního hospodářství a podepsány kolektivní smlouvy vyššího stupně na nadcházející rok 2023. Zde jsou uvedeny odkazy na jejich úplné znění ve formátu pdf.

příspěvkové organizace:
KSVS_SH_2023_prispevkove_organizace

obchodní společnosti:
KSVS_SH_2023_obchodni_spolecnosti

Platnost nařízení vlády č. 264 ze dne 31.srpna 2022, kterým se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády obsahuje přílohu č. 1 se stupnicí platových tarifů účinných od 1.9.2022, která platí pro zaměstnance v příspěvkových organizacích SH a ŘSD. NV_264_2022_platne_od 01092022 Dosud platná tabulka se zrušuje.

Dne 12.4.2023 byl podepsán Dodatek č.4 KSVS pro silniční stavitelství uzavřený s účinností od 1.4.2023 platný pro ZO a zaměstnance jejichž zaměstnavatel je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Dodatek č. 4 KSVS 2019-2024

Archivní – Tabulka tarifů u KSVS pro příspěvkové organizace od 1.9.2022. Viz odkaz.

NV_264_2022_platne_od 01092022

KSVS SH 2022 obchodní spol.

Kolektivní smlouva pro Městskou hromadnou a veřejnou silniční dopravu na roky 2021 až 2024
KSVS_MHD_VSD_2021-2024

Kolektivní smlouva pro silniční hospodářství – stavební organizace
KSVS_Stavba_2019

Komentáře jsou uzavřeny.