servis BOZP

Současně s upravenou koncepci Svazové inspekce OS je zde stránka věnující se výlučně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména formou zpracované problematiky formou příruček pro základní organizace. Dotazy k této tématice zasílejte na SIBP OS, viz. kontakty.

Jako první Svazová inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro vás připravila čtyři příručky ušité na míru pro základní organizace Odborového svazu DOSIA. Příručky postihují aktuální stav legislativy v roce 2022. Níže naleznete názvy s příslušnými odkazy.

Práva odborových organizací v oblasti BOZP a Pracovní úrazy – šetření a odškodňování
dle zákoníku práce

22_01_prava_oo

Základní povinnosti zaměstnavatele,
vedoucího zaměstnance a zaměstnance v oblasti BOZP

22_02_povinnosti_BOZP – 2

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště

22_03_NV_101_2005

Přehled základních právních předpisů BOZP
22_04_zakladni_pravni_predpisy_BOZP

Komentáře jsou uzavřeny.