servis BOZP

V roce 2024 dochází v Zákoně o nemocenském pojištění k úpravě redukčních hranic. Nová výše redukčních hranic v roce 2024 činí:

1. redukční hranice – 1 466 Kč,

2. redukční hranice – 2 199 Kč,

3. redukční hranice – 4 397 Kč.

Aktualizovaný soubor zde: Nemocenské_pojištění_aktualizace

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, SIBP OS pro vás připravila dokument, který se věnuje Zákonu o zaměstnanosti. Soubory jsou ve formátu pdf a otevřete je po kliknutí na příslušný odkaz.
Zákon o zaměstnanosti

Kolegyně, kolegové, SIBP OS pro vás připravila aktualizace k nemocem z povolání a nemocenskému pojištění. Soubory jsou ve formátu pdf a otevřete je po kliknutí na příslušný odkaz.

Nemocenské pojištění 2023

Nemoci z povolání 2023

Publikováno 5.ledna 2023 Změna vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která má účinnost od 1. ledna 2023
novinky_vyhl_79_2013

Současně s upravenou koncepci Svazové inspekce OS je zde stránka věnující se výlučně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména formou zpracované problematiky formou příruček pro základní organizace. Dotazy k této tématice zasílejte na SIBP OS, viz. kontakty.

Jako první Svazová inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro vás připravila čtyři příručky ušité na míru pro základní organizace Odborového svazu DOSIA. Příručky postihují aktuální stav legislativy v roce 2022. Níže naleznete názvy s příslušnými odkazy.

Práva odborových organizací v oblasti BOZP a Pracovní úrazy – šetření a odškodňování
dle zákoníku práce
aktualizace leden 2023
Pruvodce_BOZP_1_aktualizace_leden_2023

Základní povinnosti zaměstnavatele,
vedoucího zaměstnance a zaměstnance v oblasti BOZP

22_02_povinnosti_BOZP – 2

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště

22_03_NV_101_2005

Přehled základních právních předpisů BOZP
22_04_zakladni_pravni_predpisy_BOZP

Komentáře jsou uzavřeny.