Dopis na vládu ČR a MPSV ČR

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy se vyjádřil k materiálu… „Návrhy NERV k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu“, konktrétně k bodu 10. Modernizace Zákoníku práce jako hybatele pracovního trhu … a zaslal na vládu ČR a MPSV ČR dopis se zásadním nesouhlasem s navrženým opatřením… Continue reading