BOZP změna vyhlášky č. 79/2023 sbírky.

Vážené kolegyně a kolegové,
publikujeme změnu vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která má účinnost od 1. ledna 2023, zpracované naší Svazovou inspekci bezpečnosti práce.
novinky_vyhl_79_2013

Záložka pro permanentní odkaz.