Pracovní setkání představitelů OS DOSIA a IOZ, Slovensko

Na základě podepsané Dohody o spolupráci mezi OS DOSIA a Integrovaným odborovým svazem ze Slovenska ze dne 21.4.2010, se v Praze ve dnech 20. 7.- 21.7. 2023 uskutečnilo pracovní setkání představitelů vedení obou odborových svazů.

Bylo projednáváno plnění programu obou svazů, právní informace, právní pomoc členům a ZO, nově přijatá legislativa, mzdové otázky-mzdové inventury, minimální mzda na rok 2024, činnost SIBP a kolektivní vyjednávání.

(J.Rejský předseda OS DOSIA)

Záložka pro permanentní odkaz.