Nemocenské pojištění aktualizace

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, v roce 2024 dochází v Zákoně o nemocenském pojištění k úpravě redukčních hranic. Nová výše redukčních hranic v roce 2024 činí: 1. redukční hranice – 1 466 Kč, 2. redukční hranice – 2 199 Kč, 3. redukční hranice – 4 397 Kč. Aktualizovaný soubor naleznete v… Continue reading

KSVS SH 2024 pro příspěvkové a obchodní organizace

Kolegyně, kolegové, v příslušných odkazech nebo samostatně na záložce Kolektivní smlouvy naleznete kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na rok 2024 pro sekci silničního hospodářství, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti. KSVS_SH_2024_prisporg KSVS_SH _2024_obchspol

Díky

Tato galerie obsahuje 3 fotografie.

Odborový svaz DOSIA děkuje všem členům, kteří se připojili a aktivně podpořili Den protestů 27.11.2023, a to jak přímou účastí na demonstracích, tak symbolicky při řízení dopravního prostředku ve směně oblečením výstražné vesty.

Den protestů „Za lepší buducnost ČR“

Připojujeme se ke Dni protestů – 27. listopadu 2023 – Za lepší budoucnost ČR Den protestů „Za lepší buducnost ČR“ se týká zejména: • Zásadního zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin • Kroků vlády v oblasti důchodů • Neochoty vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese •… Continue reading