Novela zákoníku práce 2023

Vážené kolegyně a kolegové, ve Sbírce zákonů vyšla novela zákoníku práce, a to pod číslem 281/2023 Sb. Novela nabývá účinnosti k 1. říjnu 2023, s výjimkou ustanovení upravující poskytování dovolené u dohod mimo pracovní poměr a ustanovení týkající se týdenního odpočinku, které nabývají účinnosti od 1. ledna 2024. V příloze… Continue reading

Pracovní setkání představitelů OS DOSIA a IOZ, Slovensko

Na základě podepsané Dohody o spolupráci mezi OS DOSIA a Integrovaným odborovým svazem ze Slovenska ze dne 21.4.2010, se v Praze ve dnech 20. 7.- 21.7. 2023 uskutečnilo pracovní setkání představitelů vedení obou odborových svazů. Bylo projednáváno plnění programu obou svazů, právní informace, právní pomoc členům a ZO, nově přijatá… Continue reading

Plenárka MHD, Chlum u Třeboně 14.6.2023

Kromě zprávy o činnosti OS a školení o kolektivním vyjednávání rozhodlo plénum i o tom, že v případě vyhlášení generální stávky proti přijetí vládního balíčku, jehož parametry ožebračují zaměstnance, seniory a občany obecně, pak se zaměstnanci MHD připojí.