Příspěvek na bydlení

Vážené kolegyně a kolegové, Sdružení nájemníků ČR (SON), se kterým má náš odborový svaz letitou spolupráci, nabízí informaci ohledně příspěvku na bydlení, který v současné době využívá velmi málo domácností a které na tento příspěvek mají nárok. Více na stránce Servis ZO.

BOZP změna vyhlášky č. 79/2023 sbírky.

Vážené kolegyně a kolegové, publikujeme změnu vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která má účinnost od 1. ledna 2023, zpracované naší Svazovou inspekci bezpečnosti práce. novinky_vyhl_79_2013

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na nadcházející rok 2023 v sekci silničního hospodářství.

Kolegyně, kolegové. Jako již tradičně by úspěšně završen rok 2022 v sekci silničního hospodářství a podepsány kolektivní smlouvy vyššího stupně na nadcházející rok 2023. Jejich úplné znění naleznete pod záložkou Kolektivní smlouvy.

Demonstrace, Václavák, sobota 8.října 2022

Děkuji všem členům OS DOSIA, kteří se účastnili v sobotu 8.10.2022 demonstrace „Proti chudobě“ a vyjádřili tak svůj názor na chování vlády. Zveřejňuji pár fotografií a je možné další i text najít pod odkazem www.idnes.cz Jan Rejský – předseda OS DOSIA