Pracovní setkání představitelů OS DOSIA a IOZ, Slovensko

Na základě podepsané Dohody o spolupráci mezi OS DOSIA a Integrovaným odborovým svazem ze Slovenska ze dne 21.4.2010, se v Praze ve dnech 20. 7.- 21.7. 2023 uskutečnilo pracovní setkání představitelů vedení obou odborových svazů. Bylo projednáváno plnění programu obou svazů, právní informace, právní pomoc členům a ZO, nově přijatá… Continue reading

Plenárka MHD, Chlum u Třeboně 14.6.2023

Kromě zprávy o činnosti OS a školení o kolektivním vyjednávání rozhodlo plénum i o tom, že v případě vyhlášení generální stávky proti přijetí vládního balíčku, jehož parametry ožebračují zaměstnance, seniory a občany obecně, pak se zaměstnanci MHD připojí.

Dodatek č.4 KSVS Stavba s účinnosti od 1.4.2023

Vážené kolegyně, kolegové v příloze naleznete dne 12.4. podepsaný dodatek Vyšší kolektivní smlouvy Stavba č.4 platný s účinností od 1.4.2023. V dodatku jsou meziročně navýšeny tarifní stupně o 7,2 % u hodinových a o 7,5% u měsíčních tarifů. Dodatek č. 4 KSVS 2019-2024