Nařízení vlády č. 264 ze dne 31.srpna 2022

V návaznosti na ukončení stávkové pohotovosti a tím i změnu kolektivní smlouvy uzavřené a platnou pro zaměstnance v příspěvkových organizacích SH a ŘSD uveřejňujeme výňatek nařízení vlády č. 264 ze dne 31.srpna 2022, kterým se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení… Continue reading

Ukončení stávkové pohotovosti

Dne 23.8.2022 na jednání se zástupci vládních stran došlo k dohodě, že od 1.9.2022 budou zvýšeny platy o 10 % zaměstnancům státu a veřejných služeb. Pro naše organizace SH to znamená, že bude upravena dle dohody tarifní tabulka č 1 v příloze nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění…. Continue reading

Průvodce oblastmi BOZP

Vážené kolegyně, kolegové, Svazová inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro vás připravila čtyři příručky ušité na míru pro základní organizace Odborového svazu DOSIA. Příručky postihují aktuální stav legislativy v roce 2022. A jelikož si problematika zaslouží určitě vaší pozornost naleznete tyto informace nově na samostatné podstránce v servisu… Continue reading

Otázky a odpovědi k příspěvku pět tisíc korun na dítě

Dnem 15.8.2022 bude spuštěn na portálu MPSV elektronický formulář pro vyřizování příspěvku na dítě do 18 let věku ve výši 5 000 Kč. Pro tuto formu je třeba mít ale elektronickou identitu. Jinak ale o příspěvek bude možné požádat i osobně, na vybraných Czech POINTech. Děti, které v červnu letošního… Continue reading

Podepsán Dodatek č. 3 KSVS pro silniční stavitelství

Podepsán Dodatek č. 3 KSVS pro silniční stavitelství uzavřený s účinností od 1.4.2022 platný pro ZO a zaměstnance jejichž zaměstnavatel je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Dodatek obsahuje navýšení minimálních mzdových tarifů a to u hodinových o 6 %, u měsíčních o 5,5 %. Znění dodatku zde: KSVS_SilnicniStavitelstvi_Dodatek3