Podepsán Dodatek č. 3 KSVS pro silniční stavitelství

Podepsán Dodatek č. 3 KSVS pro silniční stavitelství uzavřený s účinností od 1.4.2022 platný pro ZO a zaměstnance jejichž zaměstnavatel je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Dodatek obsahuje navýšení minimálních mzdových tarifů a to u hodinových o 6 %, u měsíčních o 5,5 %.

Znění dodatku zde:
KSVS_SilnicniStavitelstvi_Dodatek3

Záložka pro permanentní odkaz.