Nařízení vlády č. 264 ze dne 31.srpna 2022

V návaznosti na ukončení stávkové pohotovosti a tím i změnu kolektivní smlouvy uzavřené a platnou pro zaměstnance v příspěvkových organizacích SH a ŘSD uveřejňujeme výňatek nařízení vlády č. 264 ze dne 31.srpna 2022, kterým se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády obsahuje přílohu (tabulku) č. 1 se stupnicí platových tarifů účinných od 1.9.2022.
Tabulka zde v odkazu NV_264_2022_platne_od 01092022

Záložka pro permanentní odkaz.