Pracovní seminář ke kolektivnímu vyjednávání

Tato galerie obsahuje 10 fotografií.

4.10.2023 Odborový svaz DOSIA, v rámci plnění programu OS přijatého VII. sjezdem v oblasti součinnosti při vzdělávání funkcionářů a ZO OS, zorganizoval pracovní seminář s tématem týkající se oblasti kolektivního vyjednávání s obsahem: – Nové procesy ve světě práce – Udržitelnost a sociální partnerství – Zdroje konfliktů při kolektivním vyjednávání… Continue reading

Novela zákoníku práce 2023

Vážené kolegyně a kolegové, ve Sbírce zákonů vyšla novela zákoníku práce, a to pod číslem 281/2023 Sb. Novela nabývá účinnosti k 1. říjnu 2023, s výjimkou ustanovení upravující poskytování dovolené u dohod mimo pracovní poměr a ustanovení týkající se týdenního odpočinku, které nabývají účinnosti od 1. ledna 2024. V příloze… Continue reading

Pracovní setkání představitelů OS DOSIA a IOZ, Slovensko

Na základě podepsané Dohody o spolupráci mezi OS DOSIA a Integrovaným odborovým svazem ze Slovenska ze dne 21.4.2010, se v Praze ve dnech 20. 7.- 21.7. 2023 uskutečnilo pracovní setkání představitelů vedení obou odborových svazů. Bylo projednáváno plnění programu obou svazů, právní informace, právní pomoc členům a ZO, nově přijatá… Continue reading