Změna sídla Odborového svazu DOSIA

Pozor změna !!! Od 1. listopadu 2021 dochází ke změně sídla a poštovní adresy pro doručování! Odborový svaz bude k tomuto datu bude sídlit na níže uvedené adrese, tj. v hotelu Olšanka 2. patro. Prosíme, abyste veškerou poštu od 1.listopadu zasílali na tuto adresu. Všechny telefonní kontakty a adresy elektronické… Continue reading

Náhradní výživné – nová sociální dávka od 1.7.2021

S účinností od 1. července 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o náhradní výživné. Jeho smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (rozsudek soudu o povinnosti hradit výživné, případně soudem schválená dohoda o výživném) platit… Continue reading