Kolektivní smlouva vyššího stupně pro stavební společnosti sekce SH Odborového svazu

Dne 8.4.2024 byla podepsána kolektivní smlouva vyššího stupně pro stavební společnosti sekce SH Odborového svazu. Smlouva je s účinností od 1.4.2024 a je platná až do roku 2029 s výjimkou každoročního sjednávání dodatků hlavně ve mzdové části. Pro rok 2024 je nárůst mzdových tarifů oproti roku 2023 v průměru o… Continue reading

Dopis na vládu ČR a MPSV ČR

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy se vyjádřil k materiálu… „Návrhy NERV k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu“, konktrétně k bodu 10. Modernizace Zákoníku práce jako hybatele pracovního trhu … a zaslal na vládu ČR a MPSV ČR dopis se zásadním nesouhlasem s navrženým opatřením… Continue reading

Semináře únor 2024

Kolegyně, kolegové, Odborový svaz DOSIA v rámci plnění svého přijatého programu OS připravuje, 7.2.2024 – Školení BOZP a pracovně právních předpisů, 14.2.2024 – Seminář hospodaření základních odborových organizací. Organizační podmínky jsou uvedeny v pozvánkách již rozeslaných do ZO.

Změny některých předpisů

Kolegyně, kolegové s účinností od 1.1.2024 jsou vydány následující předpisy: Vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Nařízení vlády č. 396/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006… Continue reading