Změna sídla Odborového svazu DOSIA

Pozor změna !!! Od 1. listopadu 2021 dochází ke změně sídla a poštovní adresy pro doručování!

Odborový svaz bude k tomuto datu bude sídlit na níže uvedené adrese, tj. v hotelu Olšanka 2. patro.

Prosíme, abyste veškerou poštu od 1.listopadu zasílali na tuto adresu. Všechny telefonní kontakty a adresy elektronické pošty zůstávají nezměněny.

Viz také dopis předsedy Odborového svazu všem základním organizacím sdružených v OS.Změna_sídla_OS_DOSIA

Záložka pro permanentní odkaz.