Náhradní výživné – nová sociální dávka od 1.7.2021

S účinností od 1. července 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o náhradní výživné. Jeho smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (rozsudek soudu o povinnosti hradit výživné, případně soudem schválená dohoda o výživném) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neposílá vůbec, jen občas anebo ho platí v nižší částce.

Podmínkou pro vznik nároku na náhradní výživné je, že rodič, nebo jiná osoba, která o nezaopatřené dítě pečuje (např. opatrovník, pěstoun) a jemuž má být výživné hrazeno, případně samo nezaopatřené dítě, je-li zletilé, situaci aktivně řeší. To znamená, že využili všech zákonných možností a pro vymožení dlužného výživného podali návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Dítě musí mít zároveň na území České republiky trvalý pobyt a reálné bydliště.

Veškeré informace k náhradnímu výživnému nejčastějších otázek a odpovědí či orientační kalkulačky, jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR https://www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne. V případě pomoci s vyplněním formuláře nebo pro další podrobnosti je možné se obracet na Call centrum Úřadu práce ČR na bezplatné telefonní lince 800 779 900, nebo psát na speciální e-mail: nahradnivyzivne@uradprace.cz

Zde ke shlédnutí aktuální leták NV_zjednoduseny

Záložka pro permanentní odkaz.