Podepsán Dodatek č. 3 KSVS pro silniční stavitelství

Podepsán Dodatek č. 3 KSVS pro silniční stavitelství uzavřený s účinností od 1.4.2022 platný pro ZO a zaměstnance jejichž zaměstnavatel je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Dodatek obsahuje navýšení minimálních mzdových tarifů a to u hodinových o 6 %, u měsíčních o 5,5 %. Znění dodatku zde: KSVS_SilnicniStavitelstvi_Dodatek3

VKS pro sekci SH pro rok 2022 uzavřeny.

Vážené kolegyně a kolegové, dne 14.12.2021 byly se sociálním partnerem (Svazem dopravy ČR) podepsány kolektivní smlouvy vyššího stupně pro příspěvkové organizace i obchodní společnosti silničního hospodářství pro rok 2022. Obě kolektivní smlouvy naleznete v přílohách. KSVS SH 2022 příspěvkové org. KSVS SH 2022 obchodní spol.

MOP – DPI

Vážené kolegyně a kolegové, Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií. Jedná se o novou formu podpory s názvem „MOP – vyúčtování DPI“. S omezenou platností je možné požádat o dávku „MOP – vyúčtování DPI“. V tomto případě je podmínkou, že žadatel už… Continue reading

Minimální mzda 2022

Vážené kolegyně a kolegové, vláda ČR dne 5. listopadu 2021 schválila zvýšení minimální mzdy o 1 000 korun na 16 200 korun. Spolu s ní se zvýší i nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací odstupňovaných zejména podle jejich složitosti a odpovědnosti. Bližší informace jsou uvedeny v tiskové zprávě MPSV,… Continue reading