Díky

Tato galerie obsahuje 3 fotografie.

Odborový svaz DOSIA děkuje všem členům, kteří se připojili a aktivně podpořili Den protestů 27.11.2023, a to jak přímou účastí na demonstracích, tak symbolicky při řízení dopravního prostředku ve směně oblečením výstražné vesty.

Den protestů „Za lepší buducnost ČR“

Připojujeme se ke Dni protestů – 27. listopadu 2023 – Za lepší budoucnost ČR Den protestů „Za lepší buducnost ČR“ se týká zejména: • Zásadního zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin • Kroků vlády v oblasti důchodů • Neochoty vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese •… Continue reading

Pracovní seminář ke kolektivnímu vyjednávání

Tato galerie obsahuje 10 fotografií.

4.10.2023 Odborový svaz DOSIA, v rámci plnění programu OS přijatého VII. sjezdem v oblasti součinnosti při vzdělávání funkcionářů a ZO OS, zorganizoval pracovní seminář s tématem týkající se oblasti kolektivního vyjednávání s obsahem: – Nové procesy ve světě práce – Udržitelnost a sociální partnerství – Zdroje konfliktů při kolektivním vyjednávání… Continue reading

Novela zákoníku práce 2023

Vážené kolegyně a kolegové, ve Sbírce zákonů vyšla novela zákoníku práce, a to pod číslem 281/2023 Sb. Novela nabývá účinnosti k 1. říjnu 2023, s výjimkou ustanovení upravující poskytování dovolené u dohod mimo pracovní poměr a ustanovení týkající se týdenního odpočinku, které nabývají účinnosti od 1. ledna 2024. V příloze… Continue reading