Pracovní seminář ke kolektivnímu vyjednávání

4.10.2023 Odborový svaz DOSIA, v rámci plnění programu OS přijatého VII. sjezdem v oblasti součinnosti při vzdělávání funkcionářů a ZO OS, zorganizoval pracovní seminář s tématem týkající se oblasti kolektivního vyjednávání s obsahem:

– Nové procesy ve světě práce
– Udržitelnost a sociální partnerství
– Zdroje konfliktů při kolektivním vyjednávání

Prezentace ze semináře budou rozeslány do všech ZO OS

Záložka pro permanentní odkaz.