NE 68!

Vážené kolegyně a kolegové,
Odborový svaz DOSIA podporuje a aktivně se připojuje k nesouhlasu s připravovanou důchodovou reformou o které se velmi vážně hovoří v souvislosti s posunutím věku odchodu do důchodu ze současných 65 na 68 let. Navíc mnoho lidí již po 65. roce věku není v takové zdravotní kondici, aby mohli svou profesi dále vykonávat, což je i u některých našich profesí. A u opravdu těžkých zaměstnání tato situace nastává ještě dříve. Dlouhodobě proto je i požadavek zkrácení věku odchodu do důchodu pro náročná povolání. Pokud jasně nevyjádříme zásadní nesouhlas, mohli bychom čekat od vlády další zhoršování životních podmínek občanů a další připravovaná omezení.

Se změnami, které se objevují v mediálním prostoru a zaznívají z úst vládních činitelů, zásadně nesouhlasíme. Více informací naleznete v přiložených dokumentech a na webu ne68

Z výše uvedených důvodů jsme se spojili s organizátorem demonstrace OS KOVO a zvolili aktivní spolupráci o společném postupu s ostatními Odborovými svazy včetně ČMKOS.

Prosím proto o aktivní přítomnost na demonstraci 29.3.2023 před Úřadem vlády (sraz účastníků ze ZO OS DOSIA je na letáku) a zároveň i o aktivní vyjádření formou přiložené petice. Petiční archy prosím zasílejte na adresu uvedenou na archu a zároveň kopii naskenovanou na el adresu:
rejsky.jan@dosia.cz

Věřím, že aktivní přístup z našich základních odborových organizací bude příkladný i pro ostatní Odborové svazy.

Přílohy: leták a petiční arch

Leták k demonstraci

Petiční arch

Děkuji Vám, Jan Rejský předseda OS DOSIA

Záložka pro permanentní odkaz.