No Widgets found in the Sidebar

Vážené kolegyně a kolegové,
v souvislosti s rozhodnutím vlády ČR ze dne 29.12.2021, která rozhodla, že se nebudou navyšovat tarifní platy zaměstnanců, kteří spadají pod tarifní tabulku přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tak zůstávají tarifní platy na stejné úrovni pro rok 2022 jako v roce 2021. Tato změna byla přijata nařízením vlády č. 531/2021 Sb.
Tzn., že v kolektivní smlouvě vyššího stupně pro rok 2022 uvedená tarifní tabulka není platná a platí platová tabulka, která byla přijata nařízením vlády č. 531/2021 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Tabulka viz níže.

S pozdravem, Jan Rejský, předseda OS DOSIA.

By Admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.