Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

15. 12. 2021 0 Od Admin

Vážené kolegyně a kolegové,
v příloze naleznete další změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. K předmětné změně mimořádného opatření ohledně testování zaměstnanců dochází proto, aby se pro testovaného zaměstnance co nejvíce zjednodušil postup v případě pozitivního výsledku testu provedeného v rámci pravidelného preventivního testování zaměstnanců a zároveň se touto změnou zpřesňuje postup poskytovatele zdravotních služeb provádějícího konfirmační RT-PCR test na odběrovém místě. Pozitivně testovaná osoba tak bude moci přímo bez nutnosti kontaktovat svého praktického lékaře navštívit poskytovatele zdravotních služeb na odběrovém místě za účelem provedení konfirmačního testu, přičemž k tomu bude postačovat písemné potvrzení o pozitivním výsledku testu od zaměstnavatele na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze tohoto opatření.

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-20.-11.-2021-k-testovani-zamestnancu-a…