Mimořádné opatření MZD a Usnesení vlády ČR

5. 3. 2021 0 Od Admin

Vážené kolegyně a kolegové, v odkazech níže naleznete
1. Mimořádné opatření MZD ČR ze dne 1.3.2021, které se týká povinných testů na pracovišti (k tomu by měl vyjít ještě metodický manuál MPSV k provádění těchto testů). Z opatření vyplývá, že zaměstnanci jsou povinni podrobit se testům až na výjimky, které jsou uvedeny v odstavci III. opatření.
Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2…

2. Dále zasílám Usnesení Vlády ČR ze dne 1.3.2021 o změně krizového opatření, ve kterém se mění usnesení vlády ze dne 26.2.2021, které Vám bylo rozesláno pod č. 217 dne 27.2.2021. Zde se jedná hlavně o úpravu bodu I/2 zákaz konzumace pokrmů v provozovnách zaměstnaneckého stravování a další úpravy stravování. Dále je úpraven bod I/3 písm. c), ve kterém se jedná hlavně o zákaz provádění zkoušek podle zákona č.247/2000 Sb.
zmena-krizoveho-opatreni-0241a