Vyhláška 589/2020 o změně sazby základních náhrad

VYHLÁŠKA 589/2020 ze dne 21. prosince 2020
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Úplné znění ve formátu pdf, viz níže

589_2020

Záložka pro permanentní odkaz.