Minimální mzda

1. 12. 2020 0 Od Admin

Vážené kolegyně a kolegové,

Na tomto místě publikujeme tiskovou zprávu MPSV ČR, která se týká zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1.1.2021. Tato změna byla vládou přijata dne 16.11.2020 a bude vydána ve Sbírce zákonů jako vládní nařízení.

16_11_2020_TZ_minimalni_mzda