logoDOSIAOS
DOSIA

Pojištění na rok 2017 (link)

Kolegyně a kolegové, odborový svaz v potřebném předstihu uzavřel smlouvy o pojištění za škody způsobebé zaměstnavateli při výkonu povolání, pojištění funkcionářů ZO,  a pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu na rok 2017, věnujte jejich uzavření pozornost, abychom předešli případným nedorozuměním.

Základní dokumenty

Základními dokumenty navazující na Stanovy a Program Odborového svazu jsou zejména Řád právní pomoci a Zásady sociálně podpůrného fondu.

K základním dokumentům rovněž náleží Zásady pro ocenění funkcionářů svazových orgánů.

Žádosti se na OS podávají na příslušném formuláři. Zde ke stažení formulář Žádosti o příspěvek v případě dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti člena odborové organizace OS

Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Odborový svaz dlouhodobě úspěšně uzavírá vyšší kolektivní smlouvy se zaměstnavatelskými partnery.

Sekce silničního hospodářství má uzavřeny vyšší kolektivní smlouvu pro jak pro obchodní společnosti, tak i pro příspěvkové organizace zabývající se silničním hospodářstvím.

Pro silniční stavební organizace je uzavřena vyšší kolektivní smlouva spolu s OS Stavba. S platností dodatku č.1 od 1.4.2017.

V sekci MHD jsou signatáři vyšší kolektivní smlouvy prostřednictvím Svazu Dopravy dopravní podniky Praha, Liberec a Hradec Králové.      

Právní poradenství v regionech

Právní servis je poskytován na základě formuláře doporučení právní pomoci potvrzeného základní organizaci. Pokud je členovi poskytována právní pomoc zastoupením před soudy nebo jinými státními orgány je nutné zaslat potvrzený formulář doporučení právní pomoci zaslat i na Odborový svaz poštou či faxem.

Praha Středočeský kraj

Mgr. Andrea Steinbauerová

Kontakt s Mgr. Steinbauerovou provádějte přes právní odd. Mgr Valentovou, která domluví zajištění tohoto právního servisu.

Smlouva je uzavřena s předmětem konzultační činnosti, zastupování základních organizací a jejich členů při jednání před státními orgány, zastupování členů základních organizací v rámci občanskoprávních řízení a správních přestupkových řízení.

Moravskoslezský kraj

JUDr. Jarmila Podhajská (tel. 724346853) - U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava

V rámci dohody s OS poskytuje: právní služby poradou, sepsáním listiny a zastoupením před soudy nebo jinými státními orgány v pracovněprávních věcech a ve věcech sociálního zabezpečení. Pro každý konkrétní případ je potřeba předložit JUDr. Podhajské doporučení právní pomoci, které obdržíte na ZV ZO.

Olomoucký kraj

Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková, advokátní kancelář (tel.607 700 189), Legionářská 1319/10, Nová Ulice

Poskytuje: právní služby poradou, sepsáním listiny a zastoupením před soudy nebo jinými státními orgány. Pro každý konkrétní případ je potřeba předložit doporučení právní pomoci, které obdržíte na ZV ZO.

Ústecký kraj

Advokátní kancelář Bartoš & Hlavatý (tel. 475210431, 475220431)

Poskytuje: právní služby poradou, sepsáním listiny a zastoupením před soudy nebo jinými státními orgány. Pro každý konkrétní případ je potřeba předložit v advokátní kanceláři doporučení právní pomoci, které obdržíte na ZV ZO.

Advokát JUDr. Josef Čech (tel. 475220352)

Poskytuje: právní služby poradou, sepsáním listiny a zastoupením před soudy nebo jinými státními orgány. Pro každý konkrétní případ je potřeba předložit v advokátní kanceláři doporučení právní pomoci, které obdržíte na ZV ZO.

Jihočeský kraj

JUDr. Ivana Rygálová  

Poskytuje: právní služby poradou v pracovněprávních věcech, ve věcech sociálního zabezpečení a právní poradnenství ve věcech občanskoprávních. Pro každý konkrétní případ je potřeba předložit doporučení právní pomoci, které obdržíte na ZV ZO. 

Jihomoravský kraj

JUDr. Šárka Heinzová (tel.724347198) - Malinovského nám. 4, 660 87 Brno

Poskytuje: právní služby poradou, sepsáním listiny a zastoupením před soudy nebo jinými státními orgány v pracovněprávních věcech a ve věcech sociálního zabezpečení. Pro každý konkrétní případ je potřeba předložit JUDr. Heinzové doporučení právní pomoci, které obdržíte na ZV ZO.

Liberecký kraj

Mgr. Pavel Maršálek (tel. 604787453) - Vrchlického 802/46, 406 14 Liberec

Poskytuje: právní služby poradou, sepsáním listiny a zastoupením před soudy nebo jinými státními orgány v občanskoprávních věcech. Pro každý konkrétní případ je potřeba předložit doporučení právní pomoci, které obdržíte na ZV ZO.

SON

Porady ve věcech bydlení poskytuje na základě dohody Odborového svazu se Sdružením nájemníků ČR - SON .

Toto poradenství je bezplatné  a konzultace se posytují k bytové problematice zejména k  ochraně práv nájemců, uživatelů bytů, nájemních vzahů a družstevního bydlení.

Tyto porady a  konzultace získáte na základě doporučení ZO na příslušném regionálním zastoupení, zde doporučujeme se telefonicky objednat - viz tento odkaz SON . Samotná žádanka OS je formátu pdf k dispozici zde.

Info a dotazy:

Právní servis není poskytován bez řádné identifikace k OS DOSIA.

Vše o pojištění členů OS

POJIŠTĚNÍ 2017

POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Možnosti pojištění členů OS 2017 (kompletní leták) ico_01 a nezbytný formulář ico_01 a oznámení pojistné události ico_01

 

Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu

(kompletní leták) ico_01  (formulář) ico_01  (dotazník viz. leták) ico_01

a (oznámení) ico_01

 

Pozn. ZO ADOS Přerov je řešena individuálně.

Pro pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu od 1.1.2017 je potřebné doručit seznam pojištěnců na OS nejpozději do 15. ledna 2017 společně s platbou. Případné zdržení po 15.1.2017 znamená vznik pojištění až k 1.2.2017 !!!

U členů nad 60 let musí pojištění navazovat!!! Jinak zaniká !!!

Pojištění právní ochrany nad rámec poskytovaný OS lze získat pojištěním u pojištovny D.A.S. Podrobnosti pak naleznete zde.

Při odesílání pojistných částek na OS vyplňte řádně specifický symbol.

Vysvětlující informace a  případné dotazy se poskytují na známých tel. číslech OS.

Možnost ubytování v Praze

Odborový svaz nabízí možnost krátkodobého ubytování členů OS při pobytu v Praze

Ubytování se řídí Zásadami a Pokyny .

Informace o volných termínech a objednávky poskytujeme na základě e-mailového nebo telefonického dotazu.