logoDOSIAOS
DOSIA
DOS

 Adresář OS

Sídlo a poštovní adresa pro doručování

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
nám. W.Churchilla 2
130 00 Praha 3

Martina Dvořáková - sekretariát OS

tel.      737246020

e-mail: dvorakova.martina@dosia.cz

 

Jan Rejský - předseda OS

tel.      737246025

e-mail: rejsky.jan@dosia.cz

 

Bc. Oldřich Schneider - místopředseda OS

tel.      737246023

e-mail: schneider.oldrich@dosia.cz

 

Mgr. Renáta Valentová - právník OS

tel.      737246019

e-mail: valentova.renata@dosia.cz

 

Ing. Mária Somlóová - ekonom OS

tel.      737246027

e-mail: somloova.maria@dosia.cz

 

Petr Vozáb - svazová inspekce bezpečnosti práce

tel.      737246022 

e-mail: vozab.petr@dosia.cz

 

Vladimír Dubový - svazová inspekce bezpečnosti práce

tel.      739448571 

e-mail: bpo.du@atlas.cz 

 

Jan Čup - svazová inspekce bezpečnosti práce

tel.      737246024

e-mail: cup.jan@dosia.cz

Telefon

+420 234462276

e-mail

dosia@dosia.cz